Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen van onze klanten. Indien u nog andere vragen heeft kan u steeds contact opnemen via het  contactformulier.

Q1 - Wat is HIB (handmade in Belgium) ?

Met het authenciteitslabel HANDMADE IN BELGIUM erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Deze producten maken vandaag de dag het verschil voor de moderne consument. Met het HIB-label wil UNIZO de moderne en traditionele mabachtsman of -vrouw in de kijker zetten. We zijn allemaal terug op zoek naar authentieke producten, en opnieuw gefascineerd door het beheersen van een handvaardigheid of techniek. Het is in tijden van ddigitalisering en economische crisis weer een onderwerp van gesprek in krnaten, tijdschriften, fashionmagazines en televisieprogramma's. De "Do-It-Yourself" - cultuur explodeert werldwijd. HANDMADE is helemaal terug.

Het HIB-label geeft u als consument de garantie dat u een authentiek handgemaakt product koopt dat is gefabriseerd in België.

 

Q2 - Kwaliteit en service ?

Door onze jarenlange ervaring enerzijds in de textielindustrie en anderzijds in de kunststofindustrie kunnen we een beroep doen op de expertise van de meest toonaangevende Europese producenten.

Daar onze productie volledig in eigen beheer wordt uitgevoerd hebben we steeds voeling met ons productieproces en kunnen we snel inspelen op nieuwe trends.

DD&B outdoor living staat altijd klaar voor haar klanten. Alle vragen omtrent materialen en mogelijkheden zullen wij zo spoedig mogelijk beantwoorden. Onderhoudsproducten kunnen via ons besteld worden. Mochten er toch onvoorziene problemen optreden dan komen wij direct langs.

 

Q3 - Produceren met zorg ?

Om onze uitstekende kwaliteit te kunnen waarborgen gebeurd alles in eigen beheer, de laswerken, houtbewerking en natuurlijk de naai werkzaamheden. Wij produceren vrijwel alles wat te maken is van staal, aluminium en roestvrijstaal. Een uitmuntende kwaliteit van de eindproducten en een snelle levering staat bij ons hoog in het vaandel. Omdat wij ook op een duurzame manier onze producten op de markt willen brengen zijn onze naaimachines uitgerust met stappenmotoren, zo kunnen wij ons energieverbruik met 50 tot 70% verminderen. 

Onze overschotten van stoffen en schuimrubber schenken wij aan scholen en hobbyclubs zodat deze terug verwerkt worden.

 

Q4 - Betaling en levering ?

Na goedkeuring van de offerte ontvangt u een bestelbon waarop een voorschot van 45% is vereist. Bij levering ontvangt u een factuur waarvan de betalingstermijn 5 dagen bedraagt, u kan ook steeds cash betalen bij levering. Prijzen zijn steeds incl. BTW en levering in België. Wij leveren steeds onze producten zelf, wij maken een afspraak op een door u gekozen tijdstip. U hoeft dus niet de hele ochtend, middag of avond te wachten tot wij komen. Dit noemen wij een DD&B outdoor living service.

 

Algemene voorwaarden

Op alle verkopen van DD&B outdoor living zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

  1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon of de factuur.
  2. Na goedkeuring van de offerte ontvangt u een bestelbon waarop een voorschot van 45% is vereist. Bij levering ontvangt u een factuur waarvan de betalingstermijn 5 dagen bedraagt, u kan ook steeds cash betalen bij levering. Prijzen zijn steeds incl. BTW en levering in België.
  3. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon/factuur vermeldt, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
  4. De levering gebeurt bij de koper in België, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
  5. De geleverde koopwaar blijft eigendom van DD&B outdoor living zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De koper draagt de risico's vanaf de levering, deze moet de goederen in hun oorspronkelijke staat bewarenzolang de betaling niet is geschiedt.
  6. DD&B outdoor living behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.
  7. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door DD&B outdoor living gemaakte ontwerpen , tekeningen en verstrekte technische specificaties te retourneren aan DD&B outdoor living; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of gekopieërd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan DD&B outdoor living.
  8. Na het verstrijken van de betalingstermijn is automatisch , dus van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur, onverminderd een verhoging van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 75€ en dit bij toekenning van artikel 1152 B.W. vermeerderd met kosten van het aangetekend schrijven.
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
  10. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de verkoper.